ورود

شما با عضویت در تیم میتوانید از تمام خدمات ویژه وبسایت بصورت همیشگی استفاده کنید از آموزش های شخصی به سبک استاد تا سیگنال های فارکس و کپی ترید از حساب های استاد همچنین میتوانید از طریق پشتیبانی ارز بگیرید و بفروشید  و از طریق گپ مخصوص  نیز میتوانید با دیگر اعضای ویژه در ارتباط باشید و از تجربیات و تحلیل های افراد حرفه ای تر استفاده کنید