دسته: کندل شناسی

shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
استاندارد

جلسه چهارم کندل شناسی – الگوی دوجی سنجاقک

الگوی دوجی سنجاقک الگوی دوجی سنجاقک یا Dragonfly Doji از آن سری الگوهایی است که به طور مکرر اتفاق نمی افتد ، اما وقتی کاری را انجام دهد، به عنوان یک علامت هشدار دهنده عمل می نماید که ممکن است جهت فرایند را تغییر دهد. الگوی دوجی سنجاقک هم در کف بازار و هم در

استاندارد

جلسه سوم کندل شناسی-الگوی دوجی سنگ قبر

الگوی دوجی سنگ قبر الگوی دوجی سنگ قبر یا Gravestone Doji یک کندل دوجی رو به افول است و در الگوهای کندل شناسی مناسب این نوع دوجی اغلب به عنوان یک کندل وارونه “T” در نمودار ها قابل مشاهده می شود. شکست ارزش دوجی سنگ قبر فروش کامل کندل یک بار سبز را نشان می

استاندارد

جلسه دوم کندل شناسی – الگوی چکش (Hammer)

الگوهای کندل شناسی – چکش (Hammer) الگوی چکش یک الگوی قیمت گذاری در نمودار کندل شناسی است و زمانی اتفاق می افتد که یک امنیت کسب و کاری بطور قابل توجهی پایین تر از هنگام باز شدن آن باشد، اما در دوره جاری متجمع می شود تا نزدیک قیمت باز شدن گردد. این فرآیند یک

استاندارد

جلسه اول کندل شناسی – الگو کمربند صعودی

الگو کمربند صعودی از دسته الگوهای برگشتی و تک کندلی هست که خیلی کم در چارت دیده می شود اما قدرت خوبی داره برای برگشت به یک روند صعودی