ماشین حساب

shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape

حجم گیری مناسب در معاملات

ماشین حساب  محاسبه ارزش پیپ

به کمک این ماشین حساب میتوانید ارزش پیپ هر ارزی را بدست بیاورد

به کمک این ابزار متوانید مدیریت دقیقی روی حجم معاملات خودتان در بازار فارکس داشته باشید

و دقیق در معاملات تان متناسب با موجودی خودتان حجم گیری کنید.